Algemene voorwaarden

1. Definities

Product: de artikelen die in de webshop van Varejo worden aangeboden.

Koper: de natuurlijke persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aankoopt via een overeenkomst op afstand. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben of moet het akkoord van zijn/haar ouders of voogd hebben.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Dag: kalenderdag.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen de klant en Varejo.

2.2. Enkel Varejo heeft het recht om aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

2.3. De tekst van de algemene voorwaarden is steeds te raadplegen op de website van Varejo en is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar via mail.

3. Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden. Varejo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling

4.1. De bestelde producten kunnen betaald worden via overschrijving of cash bij afhaling. Bestellingen met betaling bij ontvangst dienen betaald te worden ten laatste 14 dagen na factuurdatum.

4.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Varejo gewezen op de te late betaling. Varejo geeft de klant een nieuwe termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de klant, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Varejo gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% voor openstaande bedragen tot 500 euro, 10% voor de openstaande bedragen tussen 500 euro en 5.000 euro en 7,5% voor openstaande bedragen boven 5.000 euro, met een minimum van 45 euro. Varejo kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

5. Levering

5.1. Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend in België.

5.2. Alle producten zijn af te halen of kunnen verzonden worden. Hiervoor worden er verzendingskosten aangerekend aan de koper. We werken met de verzendservice van BPost en DPD en hanteren hun tarieven als verzendingskost.

5.3. Na ontvangst van de bestelling zal Varejo de bestelde producten zo spoedig mogelijk opsturen.

5.4. Indien een product niet voorradig is, heeft Varejo het recht de bestelling te weigeren of een gedeeltelijke bestelling te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen. Uiteraard wordt het betaalde bedrag van de niet geleverde producten terugbetaald.

5.5. Varejo is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft.

5.6. Varejo streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Echter is het altijd mogelijk dat een artikel niet meer leverbaar is. Varejo zal de klant hiervan dan ook via e-mail verwittigen.

6. Herroepingsrecht

6.1. De klant kan binnen de 14 dagen na ontvangst van de door hem bestelde producten af zien van de aankoop. Indien hij de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de klant dit aan Varejo te laten weten. De klant neemt de kosten voor het terugsturen van de producten op zich.

6.2. Varejo heeft het recht om de geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten. Dit geldt in volgende gevallen: - het product werd door de klant beschadigd - wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds geopend of gebruikt zijn - wanneer er een korting gegeven werd op de verzendkosten en deze korting door het aftrekken van de geretourneerde goederen niet meer van toepassing is.

6.3. Indien de klant een beschadigd product heeft ontvangen moet hij dit binnen de 3 werkdagen na ontvangst aan Varejo laten weten. Dit kan via het contactformulier.

6.4. Producten met geopende verpakking evenals producten uit de categorie verzorging, voeding en snacks worden nooit teruggenomen.

7. Garantie

Varejo hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper. Uiteraard geldt deze garantie ook niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. Varejo kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. Varejo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.4. Varejo is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8.5. Varejo is niet aansprakelijk indien het werkelijke product afwijkt van de productfoto.

9. Klachten

Bij klachten kunt u Varejo steeds contacteren via de pagina Contact.

10. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Varejo vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

11. Bedrijfsgegevens

Varejo

Nederenamestraat 114A - 9700 Oudenaarde (België)

055/60 51 09 

varejo@telenet.be

Ondernemings- en BTW-nummer: BE 0552 749 451